OŚWIADCZENIE DYREKTORA CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W GIETRZWAŁDZIE

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO W GIETRZWAŁDZIE NA LATA 2020 - 2025

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO