REGULAMIN XIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURS „ARTYSTĄ BYĆ...”
EDYCJA ZDALNA – 2021 r.


ORGANIZATORZY:

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY IM. ANDRZEJA SAMULOWSKIEGO
W GIETRZWAŁDZIE;
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W GIETRZWAŁDZIE

PATRONAT HONOROWY:

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE

SPONSORZY:

STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE W GIETRZWALDZIE
ENGLISH TEACHING I PAFW – w ramach projektu  „Uczmy się i bawmy z j.angielskim” realizowanego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
RADA GMINY GIETRZWAŁD - NAGRODA SPECJALNA

CZAS I MIEJSCE:

17.06.2021 r. - ogłoszenie wyników na stronie ZSP w Gietrzwałdzie i Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Gietrzwałdzie
18.06.2021 r. - odebranie statuetek i dyplomów, oraz dyplomów uczestnictwa w Centrum Kulturalno- Bibliotecznym w Gietrzwałdzie (12.00-18.00)
                       ulica Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd

STRUKTURA FESTIWALU

Festiwal odbędzie się w 5 kategoriach:
Wokalna “Piosenka polska” - grupa młodsza (4-6 klasa szkoły podstawowej)
Wokalna “Piosenka polska” - grupa starsza (7-8 klasa szkoły podstawowej)
Wokalna “Piosenka angielska” - bez podziału na grupy wiekowe
Taneczna – bez podziału na grupy wiekowe
Instrumentalna – bez podziału na grupy wiekowe
 
CELE FESTIWALU

Popularyzacja i promocja polskich wykonawców.
Zapoznanie się z repertuarem piosenek angielskich
Prezentacja umiejętności wokalnych, tanecznych i instrumentalnych.
Umożliwienie konfrontacji własnych umiejętności z umiejętnościami rówieśników.
Wyławianie młodych talentów.


Warunki uczestnictwa:

Prawo zgłoszenia do konkursu mają szkoły podstawowe i instytucje kulturalne, które prześlą kartę zgłoszeń i nagranie (nagrane w domowych warunkach) w
           NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.06.2021 r.

DROGA ELEKTRONICZNA:
                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem:
 XIII Międzyszkolny Konkurs „Artystą być...”

 

WYKONAWCY PREZENTUJĄ UTWORY Z WYKORZYSTANIEM WŁASNEGO AKOMPANIAMENTU LUB PÓŁPLAYBACKU

W KATEGORII WOKALNEJ (PIOSENKA POLSKA I ANGIELSKA) MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ TYLKO SOLIŚCI

WSZYSTKIE PREZENTACJE NAGRANE SĄ W DOMOWYCH WARUNKACH

KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
     
UCZESTNICY FESTIWALU WYKONUJĄ PO JEDNYM UTWORZE Z WYBRANEJ KATEGORII.

ZGŁOSZONY UCZESTNIK MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ WYŁĄCZNIE W JEDNEJ KATEGORII

CZAS WYSTĘPU NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 4,30 MINUT.

ZGŁOSZENIE NA KONKURS JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZGODĄ NA UŻYCIE WIZERUNKU ORAZ IMIENIA I NAZWISKA W MATERIAŁACH INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DOTYCZĄCYCH KONKURSU.

OCENY POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW DOKONA JURY POWOŁANE PRZEZ ORGANIZATORÓW.

DECYZJA JURY JEST OSTATECZNA.


Nagrody

Statuetki  przyznaje Jury konkursowe.
W skład Jury wchodzi 5 osób powołanych przez organizatora.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa i słodką niespodziankę.
W trakcie festiwalu zostanie wręczona nagroda specjalna RADY GMINY.
Pierwsze miejsca z kategorii wokalnych (piosenka polska i angielska) zostaną zaproszone do “Dziecinady” - audycji prowadzonej przez Monikę Szczygło.
Z przeprowadzonych obrad i wręczonych nagród sporządzony zostanie protokół.  


Postanowienia końcowe

1) Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
2) Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 3) Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

Karta zgłoszeń [POBIERZ]    
                                                                                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KOORDYNATOR KONKURSU:
ALICJA KUCHARZEWSKA-SAMKO
509-638-870

artysta2021v3